Editörlük başvuruları için: icerik@yenimio.com

Telif bildirimleri için: yasal@yenimio.com

Reklam ve İşbirlikleri için: reklam@yenimio.com

İletişim için: info@yenimio.com