in ,

Kişi Başı Milli Gelir 2022

Kişi Başı Milli Gelir

Kişi başı milli gelir nedir?

Kişi başı milli gelir, bir ülkenin toplam GSMH (gayri safi milli hasıla) değerinin o ülkenin nüfusuna bölünerek elde edilen sayıdır. Bir diğer ifade ile bir ülkedeki toplam gayri safi milli hasıla eşit bir şekilde bölüşülürse kişi başına ne kadar gelir düşeceğini hesaplamak için kullanılır. Ekonomi açısından temel makro göstergelerden birisidir. Kişi başı milli gelir nedir sorusuna bu şekilde yanıt verilir.

Türkiye’de son verilere göre kişi başına milli gelir 2021 yılında 9.539 $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomi açısından temel göstergelerden birisi olan kişi başına düşen milli gelir, bir ülkenin ekonomisi incelenmeye başlandığında ilk bakılacak göstergelerden birisidir. Şüphesiz bu rakamın artıyor olması, ekonomide bir iyileşmenin olduğu anlamına gelir. Kişi başı milli geliri en yüksek ülkeler ise ekonomik açıdan refah düzeye ulaşmış ülkelerden oluşmaktadır. Yazımızın devamında bu ülkelere de değineceğiz.

Kişi başı milli gelir oranı ülkelerin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyini de belirlemektedir. Bu oran ne kadar fazla olursa o ülkenin refah seviyesi de artış gösteriyor demektir. Ayrıca ekonomik olarak ithalat, ihracat, büyüme rakamları gibi temel göstergelerin bileşenleri arasında bu oran da yer almaktadır. Ülke ekonomilerinin temel analizi yapılırken ilk bakılan oranlardan birisi, kişi başı milli gelirdir.

Kişi Başı Milli Gelir İlk 5 Ülke

Kişi başına düşen milli gelir oranlarında üst sıralarda yer alan ülkeler, gelişmişlik açısından iyi durumdadır. IMF’nin 2021 hesaplamalarına göre aşağıdaki ülkeler kişi başına düşen milli gelirde ilk 5 sıradadır;

Lüksemburg131.302 $
İrlanda102.394 $
İsviçre93.515 $
Norveç82.244 $
ABD69.375 $

Kişi başı milli geliri en yüksek ülkeler yukarıdaki tabloda açıklanmıştır. Bu ülkelerin yapısı incelendiğinde gerçekten de ekonomik olarak iyi durumda olmaları dikkat çekmektedir. Bu ülkelerde refah düzeyi yüksek, genel anlamda ekonomik sıkıntılar daha az yaşanmaktadır. Dünya üzerinde yaşam kalitesi anlamında inceleme yapıldığında da kişi başı milli gelir ile doğru orantılı bir izlenim görülecektir.

Yıldan yıla bakılarak sıralama yapıldığında , sıralamalarda değişmeler görülebilir. Bunun nedeni, ülke ekonomisini etkileyen birçok faktörün bulunması ve ayrıca göç, doğum oranı gibi oranlarla nüfusun da belli kriterlerde etkilenmesidir. Bir ülkenin GSMH (gayri safi milli hasıla) değeri aynı kalırken nüfusu azalmışsa, kişi başına düşen milli geliri artış gösterecektir. Yine aynı şekilde nüfus artış hızı, GSMH artış hızından düşükse, yine artış gösterecektir. Tam tersi durumda azalışlar meydana gelecektir.

Yukarıda kişi başı milli gelir nedir sorusuna yanıt verdikten sonra tablo halinde bu değerin en yüksek olduğu ülkeleri gördük. Peki nasıl hesaplanır? Gelin bunu hep beraber görelim.

Kişi Başı Milli Gelir Nasıl Hesaplanır?

Aşağıdaki formül nasıl hesaplanır sorusuna verilecek bir yanıttır.

Kişi Başına Düşen Milli Gelir = Toplam GSMH (gayri safi milli hasıla) / Nüfus

Kişi başına düşen milli gelir, formülden de anlaşılacağı üzere iki değişkenden etkilenmektedir. Bunlardan birisi toplam GSMH, birisi de nüfustur. Bu iki değerdeki değişmeler, direkt olarak kişi başına düşen milli geliri etkileyecektir. Yukarıda yer verdiğimiz 5 ülkenin ekonomik yapısı ve nüfusu incelendiğinde katma değeri yüksek ürünler üretildiğini görebiliriz. Doğal olarak az nüfus ile büyük ekonomik değerlere ulaşmak, her ülkenin ana hedefi arasında yer almaktadır.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi genel anlamda bu şekilde ölçülebilir. Ancak detaylı bir inceleme yapıldığında başka faktörler de inceleme konusuna eklenebilecektir. Burada anlatılanlar basit düzeyde hesaplamaları ifade eder.

Kişi başı milli geliri en yüksek ülkeler, gelişmişlik açısından yeterli düzeydeyken aynı zamanda ekonomik anlamda katma değer açısından da yeterli düzeydedir. Bunda etkili olan ise son yıllarda ekonomileri ciddi bir şekilde etkileyen teknoloji üretmektir. Teknoloji üreterek, daha az kişi ile daha fazla gelir üreterek ülkeler bu değeri arttırabilmektedir. Teknoloji haricinde diğer faktörlerle de bu gerçekleştirilebilmektedir.

Ülkeler genel anlamda nüfusu arttırmak isterler. Bunun nedeni de genç nüfusun artış göstermesi ve çalışan nüfusun artarak ekonomiye katkı sağlamasının istenmesidir. Dolayısıyla ülkeler genel anlamda katma değeri yüksek ürünler üreterek ekonomilerini etkilemek istemektedir. Bunu daha az nüfus ile başardıklarında ise kişi başı milli gelir yükselmektedir.

Kişi başı milli gelir hakkında sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Ne Düşünüyorsun ?

Avatar of AykutC

Yazar AykutC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Şizofren Belirtileri 21 Hareket

Şizofren Belirtileri 21 Hareket Nedir

Kişisel Gelişim Kitapları

Kişisel Gelişim Kitapları