in ,

BAE Ekonomisi

bae-ekonomisi

BAE, petrol ve doğalgaz yönünden zengin bir ülkedir. BAE ekonomisi dünyada kaçıncı sırada sorusuna ise 34. sırada şeklinde yanıt verebiliriz. Dolayısıyla BAE ekonomisi için gelişmeye açık bir ekonomidir diyebiliriz. GSYİH oranı giderek artış göstermekle birlikte kamu dengesinin açık verdiğini görmekteyiz. Bununla birlikte BAE dirhemi kaç TL sorusuna yazının yazıldığı tarihte 4,95 TL’dir şeklinde yanıt verebiliriz. BAE ekonomisi hakkında diğer bilgiler ise şu şekildedir;

  • 2021 yılında %3,3’lük bir büyüme kaydetmiştir. Bu anlamda BAE ekonomisi dinamik bir yapıdadır diyebiliriz.
  • Kişi başına GSYİH artışı ise 0,2 oranında gerçekleşmiştir. Bu da BAE ekonomisine negatif bir puan yazılmasına sebep olmaktadır.
  • Enflasyon 2021 yılında %1,5 seviyesinde izlemiştir.
  • Cari işlemler ise 4,1 oranında fazla vermiştir.
  • Birleşik Arap Emirlikleri’nde asgari ücret ne kadar sorusuna ise tam bir yanıt veremiyoruz. Ülke rejimi doğrultusunda ülkeden gelen bilgiler oldukça kısıtlı konumdadır.

Petrol fiyatlarında yaşanan değişmeler, BAE ekonomisini direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle petrol ile doğrudan bağlantılı bir ekonomiden bahsedebiliriz. Ayrıca global kriz dönemlerinde petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte ülke de bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. 2009 yılında BAE ekonomisi %5 oranında küçülmüştür. 2011 yılında %7’lik bir büyüme bunu izlemiş ve sonrasında 2012 – 2015 döneminde ülke ekonomisi %4 – %5 seviyelerinde büyüme göstermiştir. Ancak sonraki dönemlerde büyüme hızı iyice düşerek büyüme seviyesi %1,7 ‘ye kadar düşmüştür.

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisi Dünyada Kaçıncı Sırada?

BAE ekonomisi dünyada kaçıncı sırada sorusunun cevabı ise şu şekilde: Dünya sıralamasına bakıldığında BAE ekonomisini 34. sırada görmekteyiz. BAE ekonomisi, gelişime açık bir ekonomi olduğundan dolayı ana hedefi bu sıralamayı yükseltmektir. Bu nedenle gelişme amacı tamamen buna yöneliktir diyebiliriz. Bütçe gelirlerinin arttırılabilmesi için IMF ile istişare etmiş ve 2015 yılından itibaren sıkı mali ve parasal politikalara geçiş başlamıştır. Akaryakıt desteğine son vermek, kamu kuruluşlarına hibe sınırlandırması, faizleri yükseltmek, kamu harcamalarında tasarruf yapmak bu tedbirlerden bazılarıdır. 2019 yılında ülke ekonomisi 1,7 oranında büyümüştür. Ekonominin petrol dışı sektörleri oldukça yavaş olsa da hidrokarbon sektöründe yaşanan toparlanma, ekonomiyi genel anlamda toparlamıştır diyebiliriz.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde asgari ücret ne kadar sorusunun ise yanıtı bulunmamaktadır. BAE ekonomisinde asgari ücret bilgileri paylaşılmadığından dolayı tam bir bilgi verilememektedir. Ancak hemen her ülkede olduğu gibi BAE’de de asgari ücretin geçinmeye yeteceğini düşünmüyoruz. Bu anlamda tam bir rakam veremesek de genel anlamda asgari ücretin yetersiz olduğunu, geçinmeye yetmediğini söyleyebiliriz. Ülke genelinde enflasyon düzeyinin az olması, geçim sıkıntısı yaşanmayacağı anlamına gelebilir. Fakat tek başına bu oran yeterli değildir. Bu nedenle birçok verilerin izlenmesi ve buna göre bir çıkarım yapılması gerekmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Asgari Ücret Ne Kadar?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde asgari ücret ne kadar sorusunun yanıtı olmasa da genel anlamda maaşlar hakkında bir fikir sahibiyiz diyebiliriz. Ortalama maaşlar 1500 € ile 10.000 € arasında değişmektedir. Aradaki farkın bu kadar çok olması ise gelir adaletsizliğine işaret etmektedir. Ayrıca 4,95 TL’lik BAE dirhemi kaç TL sorusunun yanıtı, TL’nin dirhemden daha değersiz bir para olduğuna işaret etmektedir. Bu anlamda BAE ekonomisinin olumlu yanlarının çok olduğunu söyleyebiliriz.

Ekonominin petrole bağlı olması, direkt olarak olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü günümüzde ekonomiler, mutlaka çeşitli sektörlerin canlanmasıyla ayakta kalmalıdır. Bu sayede tek bir sektöre bağlı kalmadan çok daha kompleks ekonomiler oluşturulabilmektedir. Yumurtaları tek bir sepete koymak şeklindeki klasik örnekten hareket edersek, ekonominin sadece petrole bağlı olması, petrolde yaşanan gelişmelerin direkt olarak ülke ekonomisini etkileyeceği anlamına gelecektir. Oysa çok çeşitli sektörlere sahip ekonomilerde bu durum böyle değildir. Ekonominin bir dalında sıkıntı olursa, diğer sektörlerle bu fark tamamlanabilmektedir. Bu nedenle BAE ekonomisinin hanesine eksi bir puan yazılmasına sebep olmaktadır.

Görüldüğü üzere BAE ekonomisi, petrole dayalı, cari fazla veren, kamu açıklarının olduğu bir ekonomidir. Kamu disiplininin sağlanmasıyla birlikte daha da ileriye gideceği çok açık. Bunun haricinde ülke ekonomisini farklı yönlerden incelemek de mümkündür. BAE ekonomisini çok kısıtlı olarak incelediğimizde, ortaya böyle bir profil çıkmaktadır. Burada yer alan bilgiler, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Ülkelerin güncel ekonomik durumlarını takip edebilmek adına Ukrayna Ekonomisi 2022 ve Rusya Ekonomisi 2022 yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Ne Düşünüyorsun ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Gelsin Ev İşleri Bildiği Gibi

Gelsin, ev işleri bildiği gibi…

Katar Ekonomisi

Katar Ekonomisi