in ,

Rusya Ekonomisi 2022 Hakkında

Rusya ekonomisi, genel anlamda stratejik bölgelerde devlet mülkiyeti ile karma ve yüksek gelirlere sahip bir pazardır. 1990 yılıyla birlikte Rusya ekonomisinde birçok yenilikle birlikte özelleştirmeler yapılmıştır. Rus ekonomisi kaçıncı sırada sorusuna, en son 2015 SAGP verileri ile cevap verebiliyoruz. İlgili ekonomi dünyada piyasa döviz kurlarına göre en büyük 6. ekonomi olmuştur. Nominal olarak ise 12. büyük ekonomi olmuştur. Rusya para birimi Ruble’dir. Son dönemde Ukrayna’ya karşı açmış olduğu savaş, Ruble’yi olumsuz etkilemiş, değer kaybı yaşanmıştır.

Rusya asgari ücret 2022 yılı değerleri

Rusya asgari ücret ise 2022 yılı itibariyle 12.792 Ruble’den 13.890 Ruble’ye çıkmıştır. Bu da güncel kurlar ile 219,60 $ değerine tekabül etmektedir. Görüldüğü üzere dolar bazında asgari ücret oldukça düşüktür. Rusya ekonomisinin en temel problemleri arasında para biriminin dolar karşısında değersiz olması gelmektedir.

Rusya ekonomisi hakkında temel bilgileri maddeler halinde şu şekilde iletebiliriz.

  • 2016 verilerine göre nominal olarak toplam GSYİH değeri, 1.178 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Kişi başı milli gelir ise 8.058 dolar seviyesindedir. (2016 verilerine göre)
  • Ekonominin iki mihenk taşı olarak hizmet ve sanayi sektörleri sayılabilmektedir.
  • 2015 verilerinde Rusya ekonomisinin % 12.9 enflasyon oranı bulunmaktadır.
  • Yine 2015 verilerine göre nüfusun % 13.4’ü yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.
  • Haziran 2016 verilerinde işsizlik oranı % 5.4’tür.

Rusya Ekonomisi Dünyada Kaçıncı?

Rusya ekonomisi, nominal verilere göre dünyada 11. sıradadır. Ancak bu veriler, çeşitli hesaplamalara göre değişiklik gösterebilecektir. Dünya ekonomik sıralaması farklı hesaplamalara göre oluşturulmaktadır. Rusya’da 1.647.568 milyon dolar ile 11. sırada kendine yer bulmuştur. Ancak savaşın etkisi ile bu rakamlarda bir düşme beklenmektedir.

Rusya Para Birimi

Rusya para birimi Rubledir. Ruble’nin gelişimi, direkt olarak ekonomide etkilidir. Ukrayna’ya karşı açılan savaş sonrası çeşitli ambargolara maruz kalan Rusya, Ruble’nin değersizleşmesiyle ekonomi olumsuz etkilenmiştir. Dolayısıyla para birimi, o ülkenin ekonomisi hakkında birçok temel göstergelere sahiptir.

Rusya asgari ücret rakamları, dolar bazında oldukça düşüktür. Ancak Rusya seviyesinde ne derece yeterli olduğu bilinememektedir. Asgari ücret, o ülkede alınabilecek en az ücreti ifade etmektedir.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler de gelişmiştir. En büyük ihracat ortakları arasında Çin, Hollanda, Belarus, Almanya ve Türkiye yer almaktadır. İthalat değeri ise 2016 yılı itibariyle 172 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Çin, Almanya ve Belarus en büyük ithalat ortaklarıdır. Rusya’nın 2015 verilerine göre 538.1 milyar $ gayrisafi dış borcu bulunmaktadır.

Rusya’nın kamu maliyesi verileri de aşağıdaki gibidir.

  • Toplam GSYİH içerisindeki kamu borçlarının payı %14’dür.
  • 2016 verilerine göre toplam dış rezervler 396.4 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Rusya’nın giderleri gelirlerinden daha çok olduğundan dolayı bir kamu borcu söz konusudur.

Rusya Asgari Ücret Kaç Dolar

Rus ekonomisi kaçıncı sırada sorusuna yanıt verdikten sonra asgari ücret ile ilgili bilgilere geçebiliriz. Rusya asgari ücret yönünden çok yüksek rakamlarda değildir. Dolar bazında 219,60 dolar ile oldukça düşük seviyelerdedir. Asgari ücrete genel olarak enflasyon oranında zam yapılmaktadır. 2022 yılında da bu kural değişmemiştir. 1 Ocak 2022 itibari ile asgari ücrete enflasyon oranında, yani %8.6 zam yapılmıştır.

Rusya Federasyon yasalarının, ülke genelinde belirlenen asgari ücretten düşük olmamak kaydı ile her bölgenin kendi asgari ücretlerini belirlemelerine izin verir. Rusya para birimi Ruble bazında 13.890 Ruble, belirlenen en düşük asgari ücrettir. Buna bağlı olarak Moskova’da 21.371 Ruble, asgari ücret olarak belirlenmiştir. Yine aynı şekilde St. Petersburg’da 21.500 Ruble olarak belirlenmiştir. Bu paralar, ilgili para biriminin dolar bazında değersiz olması nedeniyle dolar olarak oldukça düşük tutarlara denk gelmektedir.

Asgari ücret, hemen her ülkede temel geçim kaynağı iken, gelişmiş ülkelerde bu durum biraz daha değişiklik gösterebilmektedir. Sosyal yaşam standartlarını geliştirmek için temelde asgari ücret düzeyinin artması gerekmektedir. Ancak ekonomik koşullar, enflasyonist baskılar, ülkelerin asgari ücret düzeyini çok arttıramamalarını sağlamaktadır. Bu nedenle ekonomik koşulların iyileşmesi adına öncelikle refah seviyelerinin arttırılması gerekmektedir.

Asgari ücret genel anlamda enflasyonu arttırıcı bir etki gösterse de bu durum refah seviyesi ile düzelebilmektedir. Genelde enflasyon, belli bir miktara kadar normal karşılansa da aşırı oranlar ekonomiyi yıpratabilmektedir.

Ukrayna ekonomisini merak edenleri ise Ukrayna Ekonomisi yazım yakında yayında.

Ne Düşünüyorsun ?

Avatar of AykutC

Yazar AykutC

Bir cevap yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ekonomik Ohal Nedir

Ekonomik Ohal Nedir?

Yüz Yogası Nedir

Yüz Yogası Nedir?